طرح درس روزانــــــــــــه

 

 

         به نام خدا

نام مدرسه :  آیت ا... طالقانی

نام درس : عربی                                        مکان اجرا : مدرسه ایت ا... طالقانی                       تعداد دانش آموزان : 32 نفر

موضوع : فعل مضارع                                نام دبیر : برزگر

                                                                                                                                                          پایه : دوم راهنمایی

زمان : 90 دقیقه                                        تاریخ اجرا :                                                      صفحه :

 

هدف کلی

 

آشنایی دانش آموزان با تعریف فعل مضارع ، طرز ساخت ان ، حروف مضارع و 14 صیغه ی فعل مضارع و ضمایر

 

اهداف جزئــــــــی

دانش آموزان :

1-     با تعریف فعل مضارع آشنا شود.

2-     با طرز ساخت فعل مضارع در 14 صیغه اشنا شود.

3-     با حروف مضارع و ترجمه ی 14 صیغه فعل مضارع و ضمایر هر صیغه آشنا شود.

 

 

اهداف رفتــاری

دانش آموزان :

1-     با ید بتوانند فعل مضارع  را تعریف کنند .

2-     بتوانند با کلمات، فعل مضارع بسازند و علامت فعل مضارع را از دیگر علامت ها تشخیص دهند .

3-     باید بتوانند فعل های مضارع را معنا کنند و ضمایر هر صیغه را بیان کنند.

 

روش

پرسش و پاسخ- بارش مغزی و گروهی

 

وسایل

کتاب- گچ وتخته سیاه- دیتا و برناهه ی پاور پوینت- جدول 14 صیغه ی فعل مضارع

 

 

زمان

فعالیت های قبل از تدریس

 

سلام و احوال پرسی از دانش آموزان- تلاوت آیه ای از قرآن -  حضور و غیاب

 

 

10

رفتار ورودی     

( ارزشیابی تشخیصی )

پرسش از چند دانش آموز داوطلب و سپس پرسش از چند دانش آموز بر اساس دفتر نمره

 

 

20

فعالیت های معلم و دانش آموز

 

مطالب درس قبل مرورمی شود. موضوع درس روی تخته سیاه نوشته می شود.

یک با درس از رو خوانه میشود سیس هر خط خوانده و ترجمه می شود. سپس قواعد درس توضیح داده می شود. در پایان از هر تمرین به کمک  خود دانش اموزان یک نمونه حل می شود

 

دانش اموزان مطالب درس را گوش می کنند و سپس ترجمه ی درس را در دفتر می نویسند. و اگر اشکالی داشتند سوال می کنند. چند دانش آموز درس را می خوانند و بقیه خط می برند.به صورت گروهی درباه ی قواعد با هم مشورت می کنند. در پایان هر دانش اموز به صورت فردی یا گروهی تمارین کتاب را حل می کنند .

 

 

 

30

فعالیت تکمیلی

معلم با کمک خود دانش اموزان  ( از طریق طرح چند سوال )، مطالب درس را جمع بندی و بیان می کند.

 

10

ارزشابی پایانی

حل تمارین مربوط به فعل مضارع توسط هر دانش آموز به صورت فردی یا گروهی ، سپس بررسی جواب ها  از طریق خود دانش آموزان و نظارت توسط معلم

 

10

تعیین تکلیف

 

یادگیری درس جدید و قواعد و حل بقیه ی تمارین ( فردی)

پیدا کردن فعل های مضارع در  سوره ی بقره ( گروهی)

 

10